دروس ارائه شده نیم سال 932:

آمار و احتمالات

اصول زهكشي

محاسبات عددي

نقشه‌برداري تكميلي

مقاومت مصالح

مكانيك سيالات

برنامه نویسی کامپیوتر

تماس با ما

تقویم آموزشی