دکتر شهلا پایمزد     

مرتبه علمی :استادیار

زمینه فعالیت و تخصص: سازه هاي آبي

پست الکترونیکی :s-paimozd@araku.ac.ir

صفحه شخصی (cv )

تماس با ما

تقویم آموزشی