دکتر ناصر گنجی خرم دل   

مرتبه علمی :استادیار

زمینه فعالیت و تخصص: آبياري و زهكشي

پست الکترونیکی :naser.ganjikhorramdel@gmail.com

صفحه شخصی ( cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی